Inspiratie

Mireille heeft een blog. Click verder voor nog meer artikelen ter inspiratie.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Waarom mannen én vrouwen het glazen plafond niet kunnen vinden


De verschillen tussen mannen en vrouwen, we kunnen er uren over praten en ruzieën.
Maar zakelijk gezien hebben ze in elk geval één ding gemeen: het glazen plafond kunnen ze beiden niet aanwijzen.

Even terug.

Hoe komt het eigenlijk dat mannen en vrouwen zulke andere vaardigheden hebben? Volgens de meest populaire theorie zijn die verschillen al tienduizenden jaren geleden ontstaan, toen we nog in nomadenstammen leefden. De taken waren naar geslacht verdeeld. De mannen gingen op jacht en de vrouwen verzamelden voedsel in de buurt van het kamp omdat zij de kinderen baren en zogen. En hier zou de basis gelegd zijn voor het beter ontwikkelde ruimtelijk inzicht van de man, hij moest immers zijn speer goed kunnen richten. En de vrouw ontwikkelde haar zorgzaamheid reuk- en smaakvermogen.

Tienduizenden jaren evolutie wis je niet zomaar uit. Onze genen en daarmee onze hersenen en aangeboren vaardigheden zijn dus nog steeds ongeveer gelijk aan die van onze prehistorische voorouders.

Een andere theorie is dat de man-vrouw verschillen worden gecreëerd terwijl we opgroeien. Dit wordt ondersteund door testen waaruit bleek dat vaardigheden door beide seksen even goed kunnen worden aangeleerd.

Een combinatie van deze theorieën lijkt het meest waarschijnlijk.

De wetenschap van nu toont het aan: we zijn anders, en onze hersenen verschillen zichtbaar van elkaar.

Onze hersenen bestaan uit twee helften (de linker- en de rechterhersenhelft) en zijn zo ingedeeld dat elke mentale vaardigheid zijn eigen plekje op de hersenschors heeft. Sommige vaardigheden vinden plaats binnen één héél scherp begrensd gebiedje op één specifieke hersenhelft; andere vaardigheden betrekken meerdere hersengebieden, verdeeld over de beide hersenhelften. Diverse studies hebben aangetoond dat deze vaardigheden op verschillende manieren over de vrouwelijke en de mannelijke hersenen verdeeld zijn.

Een voorbeeld hiervan is taalvaardigheid. Taalvaardigheid zit bij beide geslachten overwegend in de linkerhersenhelft, maar de specifieke subonderdelen van taalvaardigheid zijn bij mannen en vrouwen onderling net even iets anders ingedeeld. Zo worden de “technische” aspecten van taal (grammatica, het uitspreken van de woorden enz.) bij vrouwen héél duidelijk door één specifiek en scherp begrensd hersengebied in de linkerhersenhelft bestuurd. Bij mannen liggen deze gebieden zo’n beetje verspreid over de voor- en de achterkant van de linkerhersenhelft. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen veel spreekvaardiger zijn dan mannen, omdat de hersengebieden die zij daarbij gebruiken veel exclusiever voor taal zijn “gereserveerd” dan bij mannen. Daarnaast kunnen de vrouwelijke “spraakgebieden” ook beter en sneller met elkaar samenwerken, omdat ze veel dichter bij elkaar liggen dan in het mannelijke brein.

Dat vrouwen veel makkelijker hun emoties onder woorden kunnen brengen hangt hier ook nauw mee samen: bij mannen is het namelijk zo dat de hersengebieden die de spraak aansturen en degene die emoties analyseren, op andere hersenhelften liggen. Bij vrouwen overlappen deze gebieden elkaar meer waardoor emotionele informatie veel makkelijker “beschikbaar” is voor de hersengebieden die het onder woorden kunnen brengen

Over het algemeen zijn de hersenhelften bij de man (in vergelijking met de vrouw) meer van elkaar gescheiden in twee afzonderlijke delen die ieder hun eigen “takenpakket” hebben. Het voordeel hiervan is dat de man binnen één specifieke taak meestal snel kan reageren en zich ook niet zo snel van die taak laat afleiden; alle benodigde hersengebieden liggen namelijk lekker dicht bij elkaar en de informatie kan daar snel en doelgericht tussen schakelen, zonder dat daar “storende” informatie uit allerlei andere hersengebieden tussen kan komen.

Kortom, we zijn anders. En dat is eigenlijk maar goed ook!

In relaties willen we elkaar veranderen en in het bedrijfsleven zijn de functies nog altijd niet gelijk verdeeld. Maar waarom vrouwen eigenlijk haar op de tanden hebben om te slagen in het zakenleven en waarom willen we metromannen in huis?

Wordt het niet eens tijd dat we ophouden met verwijten en verklaren?

Zullen we eens simpelweg altijd gebruik gaan maken van onze eigen typisch mannelijke en vrouwelijke eigenschappen en vooral die van elkaar? Dan zijn we ineens een stuk interessanter, vind je niet?

Kijk hier voor nog een vermakelijke uitleg van Mark Gungor.

Mannen en vrouwen bezien de wereld met andere ogen. Een man ziet alles – ook de onderlinge relatie van dingen – als iets ruimtelijks, alsof hij stukjes in een puzzel aanlegt. Vrouwen hebben letterlijk een groter, breder blikveld en zien details. Maar de puzzelstukjes en hun verhouding tot elkaar zijn belangrijker dan de positie ervan in ruimtelijke zin.

Het mannelijk bewustzijn houdt zich bezig met het behalen van resultaten, het bereiken van doelen, status en macht, en het verslaan van concurrenten.

Het vrouwelijk bewustzijn richt zich op communicatie, samenwerking, harmonie, liefde, verbondenheid en onderlinge relaties.

Dit contrast is zo groot dat het een wonder mag heten dat mannen en vrouwen er zelfs maar over denken samen door het leven te willen gaan.


Uit: Allan en Barbara Pease in “Waarom mannen maar één ding tegelijk kunnen…en vrouwen aan een stuk door praten”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Gelukkige medewerkers zijn het geheim van succes

En: waarderen kun je leren!


Vorige week was er de Dag van de Waardering. Hij volgde op de Dag van het Compliment. De promoters van deze dagen hebben hier een bedoeling mee. En hoewel ik de opgelegde aandacht voor dit soort thema’s meestal niet waardeer, trok dit toch mijn aandacht.
Het effect van positief waarderen in het algemeen, maar vooral in het bedrijfsleven wordt nogal onderschat. Het leven van veel leidinggevenden én werknemers zou er veel rooskleuriger uit kunnen zien als zij zich hiervan bewust worden en de bijbehorende vaardigheden aanleren.

Hierover kwam ik een interessant artikel van Shawn Achor tegen, waarvan ik de inhoud graag wil delen.

“In juli 2010 onderging Burt’s Bees’s, een bedrijf in verzorgingsproducten, enorme veranderingen door een wereldwijde expansie in 19 nieuwe landen. In dit soort situaties leggen veel managers een grote druk op hun medewerkers, met veel vergaderingen en talloze dringende eisen. Hersentechnisch gezien jagen managers bij hun medewerkers in feite het angstniveau op. Dit activeert het gedeelte van de hersenen dat bedreigingen verwerkt (de amygdala) en ontneemt de kracht van de prefrontale cortex, die verantwoordelijk is voor effectieve probleemoplossing.

CEO John koos een nieuwe benadering. Elke dag prees hij per e-mail een teamlid voor zijn werkzaamheden in verband met deze wereldwijde uitrol. Hij onderbrak zijn eigen presentaties over de lancering om de managers eraan te herinneren dat zij tijd moesten vrijmaken om met hun teams te praten over de waarden van hun bedrijf. Hij huurde een coach voor een drie uur durende sessie met medewerkers om over geluk te praten op het hoogtepunt van de drukte van de uitbreiding.

Een jaar later vertelde een senior manager dat deze invulling van positief leiderschap de managers betrokken hield waardoor de overgang naar een wereldwijd bedrijf succesvol verliep.

Dat resultaat mag niet ons verrassen. Onderzoek toont aan dat wanneer mensen werken met een positieve denkrichting, de prestaties op bijna elk niveau — productiviteit, creativiteit, engagement — verbeteren. Maar geluk is misschien nog het meest onbegrepen stuurprogramma van prestaties.

De meeste mensen geloven dat succes vooraf gaat aan geluk. “Als ik promotie maak, zal ik gelukkig zijn”, denken zij. Of “Als ik mijn verkoopdoelen bereik, zal ik me beter voelen”. Maar het resultaat van succes is vluchtig: als je je doel hebt bereikt, zul je je doel verhogen en daarmee blijven streven naar meer om gelukkiger te worden.

Het werkt dus andersom: mensen die positief denken, presteren beter bij uitdagingen. Shawn Achor noemt dit de “happiness advantage” (voordeel van het geluk). Alles pakt beter uit als het brein blij is. Dit effect tussen werknemer, geluk en succes is onderzocht in 48 landen. In nog eens 225 academische studies is bewijs gevonden van direct verband tussen levensgeluk en zakelijk succes.

Een andere gemeenschappelijke misvatting is dat onze genen of onze omgeving, of een combinatie van die twee, bepaalt hoe gelukkig we zijn. Natuurlijk hebben beide factoren impact. Maar iemands algemene gevoel van welzijn is verrassend smeedbaar. De gewoonten die je ontwikkelt, de interactie met collega’s, hoe je stress ervaart. Dit alles kan worden beïnvloed waarmee geluk en kansen op succes worden verhoogd.

Nieuwe gewoonten ontwikkelen
Het trainen van je hersenen naar positiviteit verschilt niet veel van het trainen van je spieren in de sportschool. Aangetoond is dat wanneer je nieuwe gewoonten ontwikkelt, je hersenstructuur verandert.

Dit betekent dus dat een kleine dagelijkse oefening na een tijdje tot een blijvende verandering kan leiden.

Zo werkte ik in 2008 samen met belastingmanagers om zich gelukkiger te voelen. Ik vroeg ze een van de volgende activiteiten uit te kiezen dat samenhangt met positieve verandering:

 • noteer drie dingen waar je dankbaar voor bent
 • schrijf een positieve boodschap aan iemand in je sociale netwerk
 • mediteer 2 minuten achter je bureau
 • doe 10 minuten oefeningen
 • schrijf binnen 2 minuten je meest betekenisvolle ervaring op van de afgelopen 24 uur

De deelnemers voerden hun activiteit elke dag uit gedurende drie weken.

Enkele dagen later vond een evaluatie plaats tussen de deelnemers en een controlegroep naar hun algemene gevoel van welzijn en betrokkenheid.

Op elk punt scoorden de deelnemers hoger dan de controlegroep. Vier maanden later liet een test dezelfde resultaten zien: de deelnemers scoorden hoger in optimisme en tevredenheid/geluksgevoel.

De score van de deelnemers op de levenstevredenheidsschaal (wereldwijd geaccepteerd als één van de belangrijkste voorspellers van productiviteit en geluk op het werk) verbeterde van 22.96 op een 35-puntenschaal vóór de training naar 27.24 vier maanden later. Een significante verbetering.

Slechts één kleine dagelijkse oefening gedurende drie weken maakte deze belastingmanagers enkele maanden daarna nog steeds gelukkiger.”

Zie ook wat Shawn Achor over dit onderwerp vertelt: the_happy_secret_to_better_work

En als je nog even tijd hebt: Validation

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Meer lezen?
Mireille heeft een blog. Click verder voor diverse artikelen ter inspiratie.

Zoals:

 • Waarom mannen én vrouwen het glazen plafond niet kunnen vinden
 • Gelukkige medewerkers, het geheim van succes
 • Blue Monday
 • Ook eens iets laten? Doen!
 • Maak werk van je vitaliteit!
 • Een frisse start met Covey
 • Lentekriebels, gebruik ze!
 • Jij bent de koning!


copyright © 2011-2016 Mensink Coaching & Business Support - Alphen aan den Rijn

Website: Boris Hoekmeijer